Zajęcia soft-skills zrealizowane w ramach projektu

W semestrze letnim roku 2013/2014 odbyły się następujące zajęcia

Lp. Termin zajęć Prowadzący Tytuł zajęć

1

1 marca do 1 kwietnia 2014 mgr inż. Małgorzata Kluczyk
(Recznik Patentowy PG)

Zajęcia z zakresu chrony własności przemysłowej i komercjalizacji wyników badań  
(zajęcia prowadzone dla grup w ramach poszczególnych obszarów)

2

30 maja 2014;
6 czerwca 2014
 dr inż. Jakub Drewnowski
(Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG)

Pisanie wniosków projektowych

3

31 maja do 6 czerwca 2014 mgr inż. Damian Kuźniewski
mgr inż. Agnieszka Krawczyk
(Centrum Transferu Wiedzy i Technologii)

Podstawy komercjalizacji wyników badań naukowych

W semestrze zimowym roku 2014/2015 zrealizowano kolejne bloki zajęć:

Lp. Termin zajęć Prowadzący Tytuł zajęć

1

15 listopada 2014 mgr inż. Małgorzata Kluczyk
(Recznik Patentowy PG)

Patentowe bazy danych

2

25 listopada 2014  dr inż. Jakub Drewnowski
(Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG)

Pisanie wniosków projektowych

3

15 grudnia 2014 mgr inż. Małgorzata Kluczyk
(Recznik Patentowy PG)

Przygotowanie zgłoszenia patentowego

 

W semestrze letnim roku 2014/2015 odbyły się następujące zajęcia:

Lp. Termin zajęć Prowadzący Tytuł zajęć

1

12 Marca 2015 mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)
Business English for PhD students in engineering science
Grupa I (WMech+WOiO)

2

13 Marca 2015 mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)
Business English for PhD students in engineering science
Grupa II (WILiŚ+WArch)

3

19 Marca 2015 mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)
Business English for PhD students in engineering science
Grupa III (WZiE - tylko "Zarządzanie")

4

19 Marca 2015 mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)
Business English for PhD students in engineering science
Grupa IV (WEiA)

5

21 Marca 2015 mgr Magdalena Szuflita
(Biblioteka Główna)
Literaturowe bazy danych
Grupa I (WILiŚ)

6

2 Kwietnia 2015 mgr inż. Jerzy Buszke     
(Centrum Transferu Wiedzy i Technologii)
Jak stworzyć innowację?

7

18 Kwietnia 2015 mgr Magdalena Szuflita
(Biblioteka Główna)
Literaturowe bazy danych
Grupa II (WMech+WOiO
WEiA)

8

16 Maja 2015 mgr Magdalena Szuflita
(Biblioteka Główna)
Literaturowe bazy danych
Grupa III (WZiE - tylko "Zarządzanie"
+WILiŚ)

9

23 Maja 2015 mgr Magdalena Szuflita
(Biblioteka Główna)
Literaturowe bazy danych
Grupa IV (WArch)

10

20 Kwietnia - 1 Czerwca 2015 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski
(WZiE)
Wybrane zagadnienia ekonomii

11

9-22 Kwietnia 2015 mgr Magdalena Chęcińska     
(Biuro Karier)

Jak skutecznie wejść na rynek pracy?

 

W semestrze zimowym 2015/2016 odbyły się następujące zajęcia:

Lp

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Forma zajęć

Data zajęć

  1.  
dr Magdalena Łapińska i dr Anita Dąbrowicz-Tlałka
(Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG)

Techniki prowadzenia zajęć na odległość

e-kurs

10.11 do 14.12.2015

 

Zajęcia wspólne dla wszystkich obszarów w ramach projektu:

Lp

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Data zajęć

1

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie- moduł 1

26-27.10.2015

2

Małgorzata Kluczyk (Zesp. Rzeczników Patentowych)

Intellectual property protection

26-27.10.2015

3

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 2 (Grupa 1)

9.11.2015

4

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 2 (Grupa 2)

12.11.2015

5

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 3 (Grupa 1)

7.12.2015

6

dr hab. Wojciech Wyrzykowski
(Wydział Zarządzania i Ekonomii PG)

Konstrukcje prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej

8-9.12.2015

7

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 3 (Grupa 2)

10.12.2015

8

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)

Business English for PhD Students in Engineering Science - MODUŁ II*

10.12.2015

9

mgr Agnieszka Klej
(Dział Spraw Naukowych PG,
Wydział Nauk Społecznych UG)

Jak efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności?

11.12.2015

Zajęcia odrębne dla każdej grupy/obszaru:

Lp

Imię i nazwisko

Przedmiot

Obszar

Data zajęć

1

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. I

WZiE (Zarządzanie w Przemyśle)

2015-10-10

2

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. I

WM+WOiO (Mechatronika)

2015-10-12

3

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. II

WEiA (Energetyka, Automatyka i Robotyka)

2015-10-13

4

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. II

WEiA (Energetyka, Automatyka i Robotyka)

2015-10-17

5

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. III

WILiŚ (Budownictwo)

2015-10-24

6

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. IV

WM+WOiO (Mechatronika)

2015-11-07

7

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

 Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. V

WCh (Nowoczesne Technologie)

2015-11-09

8

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Sciencegr. III

WZiE (Zarządzanie w Przemyśle)

2015-11-10

9

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)
Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. VI

WETI (Nowoczesne Technologie)

2015-11-16

10

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)
Business English for PhD Students in Engineering Science
- gr. VII

WFTiMS (Nowoczesne Technologie)

2015-11-18

11

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)
Scientific databases in researcher’s activities
– gr. V

WA (Architektura i inżynieria)

2015-11-21

12

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. IV

WILiŚ + WA (Budownictwo, Architektura i Inżynieria)

2015-11-25

13

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. VI

WETI (Nowoczesne Technologie

2015-11-28

14

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities - gr. VII

WCh (Nowoczesne Technologie)

2015-12-05

15

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities - gr. VIII

WFTiMS (Nowoczesne technologie)

2015-12-12

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"