Zajęcia soft-skills dla doktorantów w semestrze zimowym 2015/2016

Szanowni Doktoranci, 

Poniżej zamieszczamy ofertę zajęć soft-skills w ramach projektu na semestr zimowy 2015/2016. Oferta będzie uzupełniana w miarę napływania kolejnych informacji.

Kurs udostępniony na platformie eNauczanie od 10 listopada do 14 grudnia 2015 r.:

Lp

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Forma zajęć

Data zajęć

Formularz
zapisów

  1.  
dr Magdalena Łapińska i dr Anita Dąbrowicz-Tlałka
(Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG)

Techniki prowadzenia zajęć na odległość

e-kurs

10.11 do 14.12.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

 

Zajęcia wspólne dla wszystkich obszarów w ramach projektu:

Lp

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Forma zajęć

Data zajęć

Formularz
zapisów

1

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie- moduł 1

Warsztaty

26-27.10.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

2

Małgorzata Kluczyk (Zesp. Rzeczników Patentowych)

Intellectual property protection

Wykład

26-27.10.2015

ZAPISY
​ZAKOŃCZONE

3

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 2 (Grupa 1)

Warsztaty

9.11.2015

ZAPISY 
​ZAKOŃCZONE

4

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 2 (Grupa 2)

Warsztaty

12.11.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

5

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 3 (Grupa 1)

Warsztaty

7.12.2015

ZAPISY ZAKOŃCZONE

6

dr hab. Wojciech Wyrzykowski
(Wydział Zarządzania i Ekonomii PG)

Konstrukcje prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej

Wykład

8-9.12.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

7

dr inż. Karol Flisikowski (Zakład Statystyki)

Metody statystyczne w biznesie - moduł 3 (Grupa 2)

Warsztaty

10.12.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

8

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych PG)

Business English for PhD Students in Engineering Science - MODUŁ II*

Seminarium

10.12.2015

-

9

mgr Agnieszka Klej
(Dział Spraw Naukowych PG,
Wydział Nauk Społecznych UG)

Jak efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności?

Wykład

11.12.2015

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

*) seminarium przeznaczone wyłącznie dla doktorantów, którzy uczestniczyli w pierwszym cyklu kursu w semestrze letnim 2014/2015  -ws. zapisów prosimy o kontakt z p. Agnieszką Klej (agnklej@pg.gda.pl)

Zajęcia odrębne dla każdej grupy/obszaru:

Lp

Imię i nazwisko

Przedmiot

Obszar

Forma zajęć

Data zajęć

Formularz
zapisów

1

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. I

WZiE (Zarządzanie w Przemyśle)

Ćwiczenia

2015-10-10

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

2

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. I

WM+WOiO (Mechatronika)

Seminarium

2015-10-12

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

3

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. II

WEiA (Energetyka, Automatyka i Robotyka)

Seminarium

2015-10-13

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

4

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. II

WEiA (Energetyka, Automatyka i Robotyka)

Ćwiczenia

2015-10-17

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

5

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. III

WILiŚ (Budownictwo)

Ćwiczenia

2015-10-24

ZAPISY 
ZAKOŃCZONE

6

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. IV

WM+WOiO (Mechatronika)

Ćwiczenia

2015-11-07

ZAPISY ZAKOŃCZONE

7

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

 Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. V

WCh (Nowoczesne Technologie)

Seminarium

2015-11-09

ZAPISY ZAKOŃCZONE

8

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Sciencegr. III

WZiE (Zarządzanie w Przemyśle)

Seminarium

2015-11-10

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

9

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)
Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. VI

WETI (Nowoczesne Technologie)

Seminarium

2015-11-16

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

10

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)
Business English for PhD Students in Engineering Science
- gr. VII

WFTiMS (Nowoczesne Technologie)

Seminarium

2015-11-18

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

11

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)
Scientific databases in researcher’s activities
– gr. V

WA (Architektura i inżynieria)

Ćwiczenia

2015-11-21

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

12

mgr Krzysztof Lis
(Centrum Języków Obcych)

Business English for PhD Students in Engineering Science - gr. IV

WILiŚ + WA (Budownictwo, Architektura i Inżynieria)

Ćwiczenia

2015-11-25

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

13

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities
– gr. VI

WETI (Nowoczesne Technologie

Ćwiczenia

2015-11-28

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

14

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities - gr. VII

WCh (Nowoczesne Technologie)

Ćwiczenia

2015-12-05

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

15

mgr Magdalena Szuflita 
(Biblioteka Główna)

Scientific databases in researcher’s activities - gr. VIII

WFTiMS (Nowoczesne technologie)

Ćwiczenia

2015-12-12

ZAPISY
ZAKOŃCZONE

 

UWAGA! Doktoranci z Wydziałów Chemicznego, ETI i FTiMS mogą brać udział w zajęciach pod warunkiem, że wcześniej nie uczestniczyli w danym przedmiocie w ramach projektu InterPhD

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"