Wykłady profesorów wizytujących

W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla doktorantów. Harmonogram zajęć przewidzianych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 wraz z formularzami zapisów na poszczególne zajęcia zamieszczony został TUTAJ.

Wszystkie informacje na temat przeprowadzonych dotąd wykładów znajdą Państwo w Archiwum wykładów profesorów wizytujących.

UWAGA!

Na każdy wykład obowiązują osobne zapisy elektroniczne poprzez formularz umieszczony poniżej obok abstraktu. Oprócz zapisów poprzez stronę projektu doktoranci proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio na swoim wydziale, ponieważ wykłady będą zaliczane do programu zajęć (dodatkowe punkty).

W zajęciach mogą uczestniczyć (po uprzednim zapisaniu się i podpisaniu listy obecności na zajęciach) tylko i wyłącznie doktoranci studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej realizowanych na wszystkich wydziałach, za wyjątkiem doktorantów IMP PAN przy ŚSDWM PG.

Uczestnicy wykładu, którzy zgłaszają się do projektu po raz pierwszy są zobowiązani do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów dotyczących przystąpienia do projektu. Dokumenty znajdują się pod tym linkiem: http://advancedphd.pg.gda.pl/o-projekcie/dokumenty/przystapienie-do-projektu/

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"