Archiwum wykładów pracowników Politechniki Gdańskiej

W tym miejscu będziemy umieszczać informacje o wykładach, które przygotowano i przeprowadzono w ramach projektu:

W semestrze zimowym 2013/2014:

 1. Prof. dr hab. inż. Romuald Puzyrewski (WMech) "Fluid Mechanics – Introduction to Turbomachinery
 2. Dr hab. inż. Krzysztof Tesch (WMech) "Fluid Mechanics - Applications and Numerical Methods
 3. Dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG (WZiE)  "Management Systems' Design"
 4. Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (WILiŚ) "Fundamentals of flow and transport in porous media"

W semestrze letnim 2013/2014: 

 1. Dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG (WEiA)  "Functional materials"
 2. Dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. nadzw. PG (WEiA) "Spectral analysis of sygnals"
 3. Dr hab. inż. Wojciech Witkowski  (WILiŚ) "Selected topics in FEM analysis of structures"
 4. Dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) "Realiability-Based Optimalization" 
 5. Dr hab. inz. Marek Wirkus, prof. nazdw. PG (WZiE); "Managing industrial projects"

W semestrze zimowym 2014/2015:

 1. Prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki (WZiE) “Intelligent knowledge based IT systems with advanced applications
 2. Dr hab. inż. Andrzej Wilk/ Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński (WEiA) “Selected topics in the theory of electrical engineering- models of electrical machines
 3. Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. nadzw. PG (WA) "Key issues in contemporary urbanism"
 4. Dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG (WA) "European architectural heritage of the 20th century"
 5. Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz (WM) "Innovative heat and mass transfer exchangers or contemporary applications"
 6. Dr hab. inż. Cezary Orłowski, prof. nadzw. PG (WZiE) "Information technology in smart cities management"
 7. Dr hab.inż. Magdalena Rucka (WILiŚ) "Selected topics in guided wave propagation for damage detection"
 8. Prof.dr hab. inż. Janusz Cieśliński (WM) "Principles of renewable energy conversion"
 9. Dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. nadzw. PG (WZiE) "New Product Development"

W semestrze letnim 2014/2015:

 1. Dr hab.inż. Arkadiusz Żak, prof. nadzw. PG (WEiA) “Introduction to advanced methods in engineering - moduł 1 i 2

 2. Dr hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN) “Mathematical modelling in mechanics - selected topics

 3. Dr hab. inż. Andrzej Miszczyk (WCh) "Corrosion protection - theory and practice. Materials corrosion and how to avoid it"

 4. Prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski (WZiE) "Services on-line - Quality and user experience"

 5. Prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki (WZiE) "Soft modelling approaches and techniques for smart decison support systems development, management, and engineering"

 6. Dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG (WM) "Fluid film friction - phenomena, research and application in technology"

 7. Dr inż. Marian Kembłowski, prof. nadzw. PG (WILiŚ) "Engineering Diagnostics and Decision Making with Bayesian Belief Networks"

 8. Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. nadzw. PG (WA) "Urban design and planning - contemporary approaches"

 9. Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz (WILiŚ)/ dr hab. inż. Michał Szydłowski (WILiŚ)/ dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (WILiŚ) "Numerical methods for water flow and contaminant transport"

W semestrze zimowym 2015/2016

 1. Dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. PG (WOiO), The selected problems associated with modelling the hydromechanic characteristics of the innovative small ships and unmanned maritime objects
 2. Dr hab. inż. Mariusz Deja (WM), Advanced Manufacturing - Theory and Practice
 3. Dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal (WA), Conservation of Architectural Heritage - Selected Issues
 4. Dr hab. inż. Arkadiusz Żak (WEiA), Exoskeletons in Mechatronic Systems
 5. Dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG (WZiE), Types of entrepreneurship
 6. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński (WM), Contemporary methods of dynamics and control of mechanical systems
 7. Dr hab. inż. Tomasz Korol (WZiE), Risk Management in Industry
 8. Dr hab. inż. Krzysztof Tesch (WM), Modern Optimisation Methods
 9. Prof. dr hab. inż. arch. Romana CIELĄTKOWSKA (WA), Wooden architecture - from the past into the future
 10. Dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. nadzw. PG (WA), Towards urban renewal – from landscape urbanism to water projects
 11. Prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski (WZiE), Value networks in on-line services development and management
 12. Dr hab. inż. Paweł Flaszyński (IMP PAN), Flow Control Methods in Aerodynamics
 13. Dr hab. inż. Piotr GRUDOWSKI, prof. nadzw. PG (WZiE), Total Quality Management and Business Excellence in Modern Economy
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"