Wykłady pracowników Politechniki Gdańskiej

Szanowni Doktoranci, 

W ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" planuje się przygotowanie i przeprowadzenie 40 nowych przedmiotów w języku angielskim, które prowadzone będą przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych PG.

Każdy przedmiot będzie obejmował 15 godzin dydaktycznych. Terminy oraz miejsce zajęć zamieszczone są w abstrakcie wykładu. Harmonogram zajęć przewidzianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 wraz z formularzami zapisów na poszczególne zajęcia zamieszczony został TUTAJ.

Na każdy przedmiot obowiązują osobne zapisy elektroniczne poprzez formularz umieszczony poniżej obok abstraktu. Oprócz zapisów poprzez stronę projektu doktoranci proszeni są o zapisywanie się bezpośrednio na swoim wydziale, ponieważ wykłady będą zaliczane do programu zajęć (dodatkowe punkty).

W zajęciach mogą uczestniczyć (po uprzednim zapisaniu się i podpisaniu listy obecności na zajęciach) tylko i wyłącznie doktoranci studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej realizowanych na wszystkich wydziałach, za wyjątkiem doktorantów IMP PAN przy ŚSDWM PG.

Uczestnicy wykładu, którzy zgłaszają się do projektu po raz pierwszy są zobowiązani do dostarczenia do Biura Projektu dokumentów dotyczących przystąpienia do projektu. Dokumenty znajdują się pod tym linkiem: 

http://advancedphd.pg.gda.pl/o-projekcie/dokumenty/przystapienie-do-projektu/

Informacje na temat wykładów zrealizowanych do tej pory znajdą Państwo w Archiwum wykładów pracowników Politechniki Gdańskiej.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"