Wykłady

W tym dziale zamieszczane będą wszelkie informacje dotyczące nowych wykładów przygotowywanych w ramach projektu przez pracowników naukowo-dydaktycznych PG oraz profesorów wizytujących.

Przed każdym wykładem będzie zamieszczony abstrakt, plan zajęć oraz link z możliwością zapisywania się na zajęcia.

W miarę realizacji projektu będziemy tutaj również umieszczać informację na temat zakupionych w ramach projektu podręczników naukowych. W budżecie projektu założono, że w ciągu 3 lat będzie ich 60. Po zakupie podręczniki będą rozlokowane we właściwych filiach BG.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"