DOKUMENTY SKŁADANE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU POBIERANIA STYPENDIUM DOKTORSKIEGO

Dokumenty rozliczające przyznane stypendium wskazane w cz. III ogłoszenia (do pobrania):

UWAGA! Do sprawozdania należy dołączyć dokumenty poświadczające udział w szkoleniach finansowanych ze stypendium Advanced PhD, zgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu.

W/w sprawozdanie powinno być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji  papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio do Przewodniczących odpowiednich komisji / koordynatorów obszarowych projektu (wykaz poniżej).

Miejsce składania rozliczających przyznane stypendium:

  • doktorzy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii -  Gmach Główny, pokój 400 A
  • doktorzy z Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa -  Budynek Żelbet,  pokój 128 B
  • doktorzy z Wydziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska - Budynek WILiŚ, pokój 104
  • doktorzy z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7, pokój 105
  • doktorzy z Wydziałów: Chemicznego; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  - Budynek Chemia B, pokój 4

Ostateczny termin składania sprawozdań to 16 października 2015 r. godz. 15.00.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"