DOKUMENTY APLIKACYJNE O STYPENDIUM DOKTORSKIE

Dokumenty aplikacyjne wskazane w cz. I ogłoszenia (do pobrania):

a)      Formularz aplikacyjny – właściwy ze względu na obszar:

b)      Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu (TUTAJ)

UWAGA! Do właściwego ze względu na obszar formularza aplikacyjnego należy załączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia, zgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

W/w dokumenty powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji  papierowej bezpośrednio do

  • przewodniczących odpowiednich komisji / koordynatorów obszarowych projektu (wykaz poniżej) – w przypadku dokumentów wskazanych w pkt a;
  • Biura Projektu – Gmach B pok. 603 – w przypadku dokumentów wskazanych w pkt b.

 

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych wskazanych w pkt a:

  • doktorzy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii -  Gmach Główny, pokój 400 A
  • doktorzy z Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa -  Budynek Żelbet,  pokój 128 B
  • doktorzy z Wydziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska - Budynek WILiŚ, pokój 104
  • doktorzy z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Gmach Elektrotechniki i Automatyki ul. Sobieskiego 7, pokój 105
  • doktorzy z Wydziałów: Chemicznego; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej  - Budynek Chemia B, pokój 4

Dodatkowo w przypadku osób, które nie otrzymywały stypendium w roku akademickim 2013/2014 wersje elektroniczne formularza danych osobowych (w formacie Excel) i deklaracji uczestnictwa w projekcie (w formacie Word lub PDF)  należy przesłać do Biura Projektu na adres: advancedPhD@pg.gda.pl wpisując w temacie wiadomości: "stypendium dla młodych doktorów 2014/2015”. 

 

Ostateczny termin składania wniosków (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) to 31 października 2014 r. godz. 15.00. Wstępna lista rankingowa zostanie podana do publicznej wiadomości w dn. 14 listopada 2014 roku.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"