Konkurs stypendialny dla młodych doktorów 2014/2015

Szanowni Państwo,

Na podstawie wewnętrznego Regulaminu stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”), przyjętego przez Radę Koordynatorów w dn. 9 października 2013 r., zmienionego i zatwierdzonego w dn. 24 września 2014 r. oraz ogłoszenia komisji stypendialnych (oba dokumenty zamieszczone poniżej) otwieramy w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2014 r., konkurs stypendialny dla pracowników ze stopniem doktora w wieku do 35 lat realizujących swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020.

Dokumenty konkursowe:

Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej:

 1. Dokumenty aplikacyjne, składane w momencie ubiegania się o stypendium doktorskie (wskazane w cz. I ogłoszenia)
 2. Dokumenty składane w momencie ogłoszenia ostatecznej listy stypendystów (wskazane w cz. II ogłoszenia)
 3. Dokumenty składane po zakończeniu okresu pobierania stypendium doktorskiego (wskazane w cz. III ogłoszenia)

Dokładny harmonogram konkursu:

 • 1 października 2014 r. – początek konkursu,
 • 31 października 2014 r. – koniec składania wniosków stypendialnych,
 • 14 listopada 2014 r. – ogłoszenie pierwszej listy stypendystów,
 • 21 listopada 2014 r. – koniec składania odwołań,
 • 28 listopada 2014 r. – ogłoszenie ostatecznej listy stypendystów,
 • 5 grudnia 2014 r. – koniec składania oświadczeń przez wyłonionych stypendystów,
 • do 12 grudnia 2014 r. – wypłata stypendiów za październik, listopad i grudzień,
 • do 20 dnia każdego miesiąca – wypłata stypendiów za kolejne miesiące: styczeń - wrzesień.
 • do 16 października 2015 r. – koniec składania sprawozdań z realizacji programu rozwoju kariery naukowej.
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"