DOKUMENTY APLIKACYJNE O STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Dokumenty aplikacyjne wskazane w cz. I ogłoszenia (do pobrania):

A)   Formularz aplikacyjny – właściwy ze względu na obszar:

B)    Dokumenty związane z przystąpieniem do projektu (TUTAJ)

UWAGA! Do właściwego ze względu na obszar formularza aplikacyjnego należy załączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia, zgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

W/w dokumenty powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone w wersji  papierowej bezpośrednio do:

  1. Właściwych ze względu na obszar Sekretariatów Studiów Doktoranckich (wykaz poniżej) – w przypadku dokumentów wskazanych w pkt a;
  2. Biura Projektu – Gmach B pok. 603 – w przypadku dokumentów wskazanych w pkt b.

 

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych wskazanych w pkt a:

  • dla doktorantów Wydziału Zarządzania i Ekonomii - Gmach Główny, pokój 400 A
  • dla doktorantów Wydziałów: Architektury oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska - Gmach Główny, pokój 158-159
  • dla doktorantów Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa - Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój 235
  • dla doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - Budynek EiA, pokój 104

Dodatkowo w przypadku osób, które nie otrzymywały stypendium w roku akademickim 2013/2014 ani nie uczestniczyły w innych działaniach organizowanych w ramach projektu wersje elektroniczne formularza danych osobowych (w formacie Excel) i deklaracji uczestnictwa w projekcie (w formacie Word lub PDF)  należy przesłać do Biura Projektu na adres: advancedPhD@pg.gda.pl,  wpisując w temacie wiadomości: "stypendium dla doktorantów 2014/2015”.

 

Ostateczny termin składania wniosków (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) to 31 października 2014 r. godz. 15.00. Wstępna lista rankingowa zostanie podana do publicznej wiadomości w dn. 14 listopada 2014 roku.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"