Konkurs stypendialny dla doktorantów 2014/2015

Szanowni Państwo,

Na podstawie Regulaminu stypendiów przyznawanych za osiągnięcia naukowe ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”), zatwierdzonego Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 39/2014 z dn. 1 października 2014 r. oraz ogłoszenia komisji stypendialnych (oba dokumenty zamieszczone poniżej) otwieramy w dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2014 r., konkurs stypendialny dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich lat I-IV. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie doktoranci WILiŚ, WArch, WEiA, WOiO, WMech i WZiE (tylko dla kierunku Zarządzanie) realizujący swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020.

Dokumenty (wymogi) konkursowe:

 1. Ogłoszenie komisji stypendialnych (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, wymagane formularze i załączniki potwierdzające poszczególne osiągnięcia ujęte we wniosku)
 2. Regulamin stypendialny (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)
 3. Instrukcja bazy ISI 2014

Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej:

 1. Dokumenty aplikacyjne, składane w momencie ubiegania się o stypendium doktoranckie (wskazane w cz. I ogłoszenia)
 2. Dokumenty składane w momencie ogłoszenia ostatecznej listy stypendystów (wskazane w cz. II ogłoszenia)

Dokładny harmonogram konkursu:

 • 3 października 2014 r. – początek konkursu,
 • 31 października 2014 r. – koniec składania wniosków stypendialnych,
 • 14 listopada 2014 r. – ogłoszenie pierwszej listy stypendystów,
 • 21 listopada 2014 r. – koniec składania odwołań,
 • 28 listopada 2014 r. – ogłoszenie ostatecznej listy stypendystów,
 • 5 grudnia 2014 r. – koniec składania oświadczeń przez wyłonionych stypendystów,
 • do 12 grudnia 2014 r. – wypłata stypendiów za październik, listopad i grudzień,
 • do 20 dnia każdego miesiąca – wypłata stypendiów za kolejne miesiące: styczeń - wrzesień.
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"