Zadanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych przez przedsiębiorców i praktyków biznesu

W ramach zadania zakłada się poprowadzenie 45 warsztatów przygotowanych przez praktyków biznesu - "top-managerów"

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"