Zadanie 2: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć soft-skills w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii dla doktorantów

W ramach zadania planuje się przygotowanie i przeprowadzenie łącznie 345 godzin zajęć kształtujących soft-skills w zakresie szeroko pojętej ekonomii i przedsiębiorczości. Zajęcia podzielono na 3 rodzaje:

  • zajęcia w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości (120 godz.)
  • zajęcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy (120 godz.)
  • zajęcia w zakresie ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji wyników badań (105 godz.)

Materiały z tych zajęć będą sukcesywnie umieszczane tutaj.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"