Zadanie 1: Opracowanie oraz przeprowadzenie nowych przedmiotów w j. angielskim

W ramach zadania planuje się:

  • przygotowanie 40 nowych przedmiotów w języku angielskim przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych PG
  • pierwsze przeprowadzewnie ww. przedmiotów w 15-godzinnych blokach
  • wydruk materiałów dydaktycznych dla potrzeb zajęć
  • zakup 60 podręczników specjalistycznych w języku angielskim (po 20 sztuk rocznie w latach 2013-2015)

W miarę kontraktowania nowych przedmiotów ich abstrakty będą umieszczane tutaj w celu umożliwienia doktorantom zapoznania się z ich treścią.

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"