Ewaluacja projektu

Szanowni Państwo

W ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" prowadzona jest ewaluacja działań. Dzięki  badaniom zyskujemy bardzo cenne informacje dotyczące Państwa opinii o naszych działaniach, co pozwoli nam lepiej dostosować nasze działania do Państwa potrzeb.

W dniach 4 września - 31 października 2014 prowadzona była ankieta ewaluacyjna dotycząca działań w ramach naszego projektu w roku akademickim 2013/2014. Wyniki badań znajdą Państwo TUTAJ.

Ankieta została przeprowadzona ponownie w dniach 7-30 paździenika 2015 dotyczyła realizacji projektu w roku akademickim 2014/2015. Wyniki badań za rok 2015 znajdą Państwo TUTAJ.

Wyniki ostatniej ankiety realizowanej w grudniu 2015 roku znajdą Państwo TUTAJ.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"