Przystąpienie do projektu – DOKTORANCI

Tutaj znajdą Państwo dokumenty dla doktorantów dotyczące przystąpienia do projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 (AdvancedPhD)":

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Projektu, a ich wersje elektroniczne dodatkowo wysłać e-mailem na adres: advancedphd@pg.gda.pl, podając w treści maila nazwę zadania, do którego się przystępuje oraz wydział i rok studiów.

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać z datą nie późniejszą niż ta, kiedy skorzystali Państwo z pierwszej formy wsparcia w ramach projektu (np. data pierwszych zajęć).

Biuro Projektu:

GMACH GŁÓWNY - SKRZYDŁO B
POK. NR 603
TEL. 058 348 60 47

EMAIL: advancedphd@pg.gda.pl

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"