Dokumenty stypendialne dla doktorantów

Poniżej zamieszczamy dokumenty konkursowe na stypendia dla doktorantów w roku 2013/2014. UWAGA! Dokumenty są poglądowe i mogą zostać zmienione przy organizacji przyszłego konkursu. Odpowiednie dokumenty zostaną zamieszczone  na stronie projektu w momencie ogłoszenia konkursu jesienią 2014 roku.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"