Dokumenty aplikacyjne o staż zagraniczny

DOKUMENTY APLIKACYJNE wskazane w cz. I ogłoszenia (do pobrania):

UWAGA! Do podania aplikacyjnego oprócz w/w dokumentów należy dołączyć pozostałe załączniki wskazane w pkt 2 ogłoszenia (załączniki a-c, e-f). Te dokumenty aplikant przygotowuje osobiście z zachowaniem zasad wskazanych w ogłoszeniu. OSOBY, KTÓRE NIE SKŁADAŁY WCZEŚNIEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MUSZĄ OBOWIĄZKOWO JE ZŁOŻYĆ. DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"