Dokumenty rozliczające staż zagraniczny

DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE STAŻ ZAGRANICZNY wskazane w cz. III ogłoszenia (do pobrania):

 

UWAGA! Do raportu oprócz w/w/ dokumentów należy dodatkowo dołączyć kopie biletów / kart pokładowych lub w przypadku korzystania z samochodu oświadczenie w tej sprawie (przykładowy wzór tutaj)

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"