Staże zagraniczne (Dokumenty)

Poniżej znajdą Państwo dokumenty niezbędne do aplikowania o staż zagraniczny:

 

UWAGA! Dokumenty należy składać do Biura Projektu w momencie ogłoszenia stosownego konkursu.

Informacje o konkursach i ich wynikach znajdą Państwo tutaj.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"