Dokumenty rozliczające staż krajowy lub praktykę

​​DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE STAŻ KRAJOWY LUB PRAKTYKĘ wskazane w cz. IV ogłoszenia (do pobrania):

1)      Ze strony stażysty / praktykanta:

W przypadku staży wyjazdowych należy dodatkowo dołączyć kopie biletów i/lub w przypadku podróży lotniczej kart pokładowych lub w przypadku korzystania z samochodu oświadczenia w tej sprawie (przykładowy wzór tutaj)

2)      Ze strony opiekuna stażu / praktyki:

UWAGA! Wypełniając karty czasu pracy, proszę zwrócić uwagę na podpisy i pieczęci:

a) w karcie praktykanta:

  • praktykant podpisuje się w miejscu pracownika
  • na miejscu przełożonego podpis ma złożyć opiekun stażysty
  • w polu pieczęć instytucji powinna znaleźć się pieczęć instytucji zapraszającej

b) w karcie opiekuna:

  • w polu  podpis pracownika ma figurować podpis opiekuna
  • pole podpis przełożonego proszę zostawić puste - tu podpisuje się kierownik projektu z PG
  • w polu pieczęć instytucji ma figurować pieczęć instytucji zapraszającej
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"