Dane kontaktowe

BIURO PROJEKTU

Marta Gurczyńska
Gmach Główny - Skrzydło B, pokój 603
tel.: 058 348-60-47
e-mail: margurcz@pg.gda.pl

KIEROWNIK PROJEKTU

dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, prof. nadzw. PG
Gmach Elektrotechniki i Automatyki, pokój 211
tel.: 058 347-23-17
e-mail: g.redlarski@pg.gda.pl

RADA KORDYNATORÓW PROJEKTU

prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
dr hab. inż.  Krystyna Imielińska, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki 
dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Maciej Bagiński , prof. nadzw. PG

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"