For young PhDs

A separate amount of money has been planned in the project for young PhDs from GUT from all faculties. 20 PhDs in year 2013/2014 and 20 in 2014/2015 will receive the support amounting to PLN 3,000 per month for 12 months starting from October.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"