Scholarships for PhD students

The project’s budget estimates that 100 PhD students of the mentioned faculties will receive scholarships in years 2013/2014 and 2014/2015 amounting to PLN 2,400 each (paid for 10 months from October until July). Number of scholarships will be divided between 6 units proportionally to the number of PhD students. PhD students from the Faculty of Chemistry, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics and Faculty of Applied Physics and Mathematics are excluded from the scholarship system, because they can receive scholarships from InterPhd project.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"