Local industrial trainings for PhD students

A short form of a 1-month local training is also planned within the project and it will be conducted near Gdańsk (max. 120 km). Here, a PhD student will receive one-time support amounting to PLN 1,000.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"