Przedłużenie konkursu dotyczącego 6-mies. staży zagranicznych – konkurs nr 8

Niniejszym przedłużamy konkurs stażowy nr 8 na staże zagraniczne dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej w zakresie 6-miesięcznych wyjazdów zagranicznych rozpoczynających się w II kwartale 2015 roku (wyjazd musiałby nastąpić w okresie między 11 maja a 1 czerwca 2015 roku).
UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyjątkowo również:
- doktoranci WFTiMS, WETI i Wydziału Chemicznego, normalnie wykluczeni z ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 8 (pierwsza TURA)

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 8 dotyczącego zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 14 kwietnia 2015 roku o przyznaniu 6 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.  Jednocześnie informujemy, że konkurs został przedłużony w zakresie staży 6-miesięcznych – więcej ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 8

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy ósmą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.
UWAGA! W związku z uzyskaniem zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wprowadzenie nowej kategorii wyjazdów zmianie ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 7

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 7 dotyczącego zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w pierwszym kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 22 grudnia 2014 roku i 2 lutego 2015 roku o przyznaniu 1 stypendium stażowego na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie ...

Czytaj wiecej...

Przedłużenie konkursu dotyczącego staży zagranicznych – konkurs nr 7

Niniejszym przedłużamy konkurs stażowy nr 7 na staże zagraniczne dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej.
Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) w drugiej ostatniej turze dotyczącej wyjazdów zagranicznych rozpoczynających się w pierwszym kwartale 2015 roku odbywa się do 31 stycznia 2015 r. (piątek) do godz. 15.00.
Listy osób zaakceptowanych do udziału w stażu zostaną ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 7

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy siódmą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże zagraniczne mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci lat II-IV studiujący w trybie stacjonarnym na następujących ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 6

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 6 dotyczącego zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w listopadzie / grudniu 2014 roku zadecydowała w dn. 20 października 2014 roku o przyznaniu 1 stypendium stażowego na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 6

Szanowni Państwo, 
Ogłaszamy szóstą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże zagraniczne mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci lat II-IV studiujący w trybie stacjonarnym na następujących ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 5

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 5 dotyczącego zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się we wrześniu/październiku 2014 roku zadecydowała w dn. 3 lipca 2014 roku o przyznaniu 2 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie poniższych ...

Czytaj wiecej...

Staże zagraniczne – konkurs nr 5

Szanowni Doktoranci, 
Ogłaszamy piątą edycję konkursu na zagraniczne staże wyjazdowe w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020". O staże zagraniczne mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci lat II-IV studiujący na wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Architektonicznym, Elektrotechniki i Automatyki, Oceanotechniki i ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia stronaNastępna strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"