Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 11

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 11 dotyczącego 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w IV kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 8 września 2015 roku o przyznaniu 6 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów z obszaru "Nowoczesne technologie". Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są ...

Czytaj wiecej...

Ogłoszenie konkursu dotyczącego staży zagranicznych – dodatkowy konkurs nr 11

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy jedenastą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.
UWAGA! Jest to ostatnia edycja konkursów zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Advanced PhD” i jedyna skierowana również ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 10

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 10 dotyczącego 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 18 sierpnia 2015 roku o przyznaniu 2 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu ...

Czytaj wiecej...

OGŁASZAMY OSTATNIE edycje konkursów stażowych W RAMACH PROJEKTU

Szanowni Doktoranci,
Ogłaszamy ostatnie edycje konkursów stażowych dla doktorantów PG organizowanych w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Projekt „Advanced PhD”) kończącego się 31 grudnia 2015 roku.
UWAGA! W ostatnich edycjach mogą brać udział doktoranci I-IV roku, także Ci, którzy wcześniej już raz ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 9

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 9 dotyczącego 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 2 czerwca 2015 roku o przyznaniu 5 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 8 (TRZECIA TURA)

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po ponownym rozpatrzeniu uzupełnionych aplikacji zgłoszonych w II turze do konkursu nr 8 dotyczącego 6-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 12 maja 2015 roku o przyznaniu 3 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone ...

Czytaj wiecej...

Ostatnie edycje konkursów stażowych

Szanowni Doktoranci,
Trwają ostatnie edycje konkursów stażowych dla doktorantów PG organizowanych w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Projekt „Advanced PhD”).
UWAGA! Do konkursu na staże zagraniczne 3-miesięczne zostali dopuszczeni doktoranci I roku, a do konkursu na staże zagraniczne 6-miesięczne – doktoranci WFTiMS, ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 8 (DRUGA TURA)

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych w II turze do konkursu nr 8 dotyczącego 6-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 5 maja 2015 roku o przyznaniu 4 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.  Jednocześnie informujemy, że konkurs został przedłużony ...

Czytaj wiecej...

OSTATNIE Przedłużenie konkursu dotyczącego 6-mies. staży zagranicznych – konkurs nr 8

Niniejszym przedłużamy konkurs stażowy nr 8 na staże zagraniczne dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej w zakresie 6-miesięcznych wyjazdów zagranicznych rozpoczynających się w II kwartale 2015 roku (wyjazd musiałby nastąpić w okresie między 18 maja a 1 czerwca 2015 roku).
UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyjątkowo również:
- doktoranci WFTiMS, WETI i Wydziału Chemicznego, normalnie wykluczeni z procedury konkursowej,
- doktoranci, ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 9

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy dziewiątą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.
UWAGA! Jest to ostatnia edycja konkursów zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Advanced PhD”. W związku z powyższym ...

Czytaj wiecej...

Następna strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"