Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 10

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy dziesiątą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – WYNIKI KONKURSU NR 9

Szanowni Doktoranci, 
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 9 dotyczącego staży i praktyk krajowych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 14 kwietnia 2015 roku o przyznaniu 17 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 9

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy dziewiątą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki LOKALNE – WYNIKI KONKURSU NR 8

Szanowni Doktoranci, 
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 8 dotyczącego staży i praktyk lokalnych rozpoczynających się w drugim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 2 marca 2015 roku o przyznaniu 5 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 12 ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 8

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy ósmą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – WYNIKI KONKURSU NR 7

Szanowni Doktoranci, 
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 7 dotyczącego staży i praktyk krajowych rozpoczynających się w pierwszym kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 22 grudnia 2014 roku o przyznaniu 5 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 7

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy siódmą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – WYNIKI KONKURSU NR 6

Szanowni Doktoranci, 
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 6 dotyczącego staży i praktyk krajowych rozpoczynających się w okresie listopad - grudzień 2014 roku zadecydowała w dn. 20 października 2014 roku o przyznaniu 7 stypendiów stażowych. Wyniki konkursu podane są TUTAJ
Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 6

Szanowni Państwo,
Ogłaszamy szóstą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na ...

Czytaj wiecej...

Staże i praktyki lokalne – WYNIKI KONKURSU NR 5

Szanowni Doktoranci, 
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 5 dotyczącego staży i praktyk LOKALNYCH rozpoczynających się w okresie wrzesień-październik 2014 roku zadecydowała w dn. 3 lipca 2014 roku o przyznaniu 2 miejsc na trzymiesięczne staże lokalne. Wyniki konkursu podane są TUTAJ
Osoby, którym przyznano stypendium, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia stronaNastępna strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"