Wyniki 1. konkursu na profesorów wizytujących

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy wyniki 1.  konkursu na przyjazdy profesorów wizytujących, który został rozstrzygnięty w dniu 8.01.2014. Wybrani profesorowie przyjadą na Poliechnikę Gdańską w I kwartale 2014 roku.
Wyniki 1. konkursu na profesorów wizytujących
UWAGA! Dokładne terminy i miejsce wykładów wraz z abstraktami można znaleźć na stronie http://advancedphd.pg.gda.pl/wyklad/wyklady-profesorow-wizytujacych/

Czytaj wiecej...

Konkurs dla visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Konkurs na zgłaszanie profesorów wizytujących

UWAGA! W związku z pojawiającymi się informacjami o przekierowywaniu poczty do SPAMu prosimy o przeglądnie również tej skrzynki, aby uniknąć sytuacji nieotrzymywania powiadomień o podejmowanych działaniach w Projekcie.
 
Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"