Wyniki konkursu nr 6 na przyjazdy profesorów wizytujących

(Aktualizacja: 22.09.2015 - zaktualizowano wyniki konkursu)
Szanowni Państwo,
 
Rada Koordynatorów Projektu w dniu 22 września 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 6 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV  kwartale 2015. Rada Koordynatorów zadecydowała o przyznaniu dodatkowej puli 6 stypendiów, które zostaną przyznane poza pulą podstawową.
 
Informacje na temat ...

Czytaj wiecej...

Wyniki konkursu nr 5 na przyjazdy profesorów wizytujących

Szanowni Państwo,
 
Rada Koordynatorów Projektu w dniu 14 kwietnia 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 5 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV  kwartale 2015. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.
 
Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze letnim roku ...

Czytaj wiecej...

Konkurs 6 – visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Konkurs 5 – visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Wyniki konkursu nr 4 na przyjazdy profesorów wizytujących

Szanowni Państwo, 
Rada Koordynatorów Projektu w dniu 12 stycznia 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 4 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w I lub II  kwartale 2015. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.
Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w ...

Czytaj wiecej...

Konkurs 4 – visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Wyniki konkursu nr 3 na przyjazdy profesorów wizytujących

Szanowni Państwo, 
Rada Koordynatorów Projektu w dniu 3 września 2014 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 3 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV kwartale 2014. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.
Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze zimowym ...

Czytaj wiecej...

Konkurs 3 – visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Wyniki konkursu nr 2 na przyjazdy profesorów wizytujących

Szanowni Państwo, 
Rada Koordynatorów Projektu na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2014 roku rozstrzygnęła konkurs na przyjazdy profesorów wizytujących w projekcie. Wybrani wykładowcy przyjadą na Politechnikę Gdańską w II kwartale 2014 roku. 
Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ

Czytaj wiecej...

Konkurs 2 – visiting professors

Szanowni Pracownicy,
W ramach projektu  "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" przewidziano zaproszenie na Politechnikę Gdańską 60 profesorów wizytujących, którzy w czasie wizyty przeprowadzą 15-godzinny wykład dla słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej na wydziałach biorących udział w projekcie. W zamian profesor ...

Czytaj wiecej...

Następna strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"