Badanie ewaluacyjne Projektu

Szanowni Doktoranci, 
W ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego naszych działań w roku akademickim 2014/2015. Dzięki tym badaniom zyskujemy bardzo cenne informacje dotyczące Państwa opinii o projekcie, co pozwoli nam dostosować się do Państwa potrzeb przy konstruowaniu następnych ...

Czytaj wiecej...

Zmiany terminów niektórych przedmiotów

Informujemy, że zmianie uległy terminy niektórych zajęć:

przedmiotu „Total Quality Management and Business Excellence in Modern Economy”, który ma poprowadzić dr hab. inż. Piotr GRUDOWSKI, prof. nadzw. PG (WZiE) - zamiast 19-21 listopada b.r. wykład odbędzie się w dn. 3-5 grudnia b.r. >>> aktualny harmonogram
przedmiotu „Value networks in on-line services development and management”, który w ...

Czytaj wiecej...

Kolejne zajęcia soft-skills

Szanowni Doktoranci, 
Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozszerzyliśmy ofertę zajęć soft-skills na semestr zimowy 2015/2016:
- dodaliśmy możliwość zapisów na kolejne moduły zajęć z dr. inż. Karolem Flisikowskim
- dodaliśmy zajęcia pt. Business English for PhD Students in Engineering Science prowadzone przez mgr. Krzysztofa Lisa dla poszczególnych grup 
Szczegóły oferty i formularze zapisów znajdą Państwo TUTAJ
Zapraszamy do zapisów.

Czytaj wiecej...

Testy psychologiczne i doradztwo zawodowe

Biuro Karier PG, w ramach projektu Advanced PhD, serdecznie zaprasza doktorantów do skorzystania z możliwości sprawdzenia predyspozycji zawodowych na podstawie przeprowadzonego testu, który:
•       dostarcza kluczowych informacji względem „znajomości siebie”, co pozwala na osobisty rozwój,
•       pozwala ocenić  plany działania, wyznaczone w oparciu o obszary do poprawy,
•       pozwala wyznaczyć środowisko pracy sprzyjające rozwojowi posiadanego potencjału lub wskazać ...

Czytaj wiecej...

Warsztaty z Top Managerami w semestrze zimowym 2015/2016

Szanowni Doktoranci,
Informujemy, że uruchomiliśmy zapisy na warsztaty z Top Managerami, które realizowane będą w semestrze zimowym 2015/2016. Gorąco zachęcamy do zapisów na te zajęcia. Prosimy pamiętać, że jest to ostatni semestr realizacji projektu.
Oferta warsztatów wraz ze szczegółami i formularzami zapisów dostępna jest TUTAJ.

Czytaj wiecej...

Nowe zajęcia „soft-skills”

Szanowni Doktoranci,
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy zapisy na nowe zajęcia „soft-skills” oferowane w ramach projektu „Advanced PhD” dla doktorantów:
- „Konstrukcje prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej” – wykład dla wszystkich wydziałów,
- „Scientific databases in researcher’s activities” – wcześniejszy przedmiot: “Literaturowe bazy danych”, oferowany w języku angielskim - dodatkowe grupy ćwiczeniowe dla wydziałów: ETI, Chemicznego i FTiMS.
Rozszerzyliśmy też ...

Czytaj wiecej...

Rozszerzenie zajęć „soft-skills” na obszar „Nowoczesne Technologie”

Szanowni Doktoranci,

Z uwagi na kończący się we wrześniu b.r. projekt "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w  zakresie nowoczesnych technologii" (Projekt „InterPhD”) rada koordynatorów projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”) rozszerzyć zakres oferowanych w ramach ...

Czytaj wiecej...

Rozliczenie stypendium doktorskiego pobieranego w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z  realizacji  programu  rozwoju kariery naukowej, będącego  podstawą  przyznania stypendium dla młodych doktorów w roku akademickim 2014/2015. Na dokumenty składane po zakończeniu okresu pobierania stypendium doktorskiego (wskazane w cz. III ogłoszenia) czekamy do 16 października 2015 roku (piątek) do godz. 13.00.
UWAGA! Do sprawozdania należy dołączyć dokumenty poświadczające udział w szkoleniach finansowanych ze ...

Czytaj wiecej...

Ogłoszenie konkursu dotyczącego PRAKTYK LOKALNYCH – konkurs nr 12

Szanowni Doktoranci,
Ogłaszamy dwunastą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na praktyki lokalne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.
UWAGA! Konkurs dotyczy wyłącznie 1-miesięcznych lokalnych praktyk przemysłowych.
Praktyki zgłoszone do konkursu muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 26 października ...

Czytaj wiecej...

Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 11

Szanowni Doktoranci,
Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 11 dotyczącego 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w IV kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 8 września 2015 roku o przyznaniu 6 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów z obszaru "Nowoczesne technologie". Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.
Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są ...

Czytaj wiecej...

Poprzednia stronaNastępna strona  
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"