Ewaluacja działań w projekcie

23 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
W ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (POKL.04.03.00-00-238/12) prowadzimy ewaluację naszych działań. Dzięki tym badaniom zyskujemy bardzo cenne informacje dotyczące Państwa opinii o realizowanych akcjach, co pozwoli nam dostosować nasze zadania w następnych projektach do Państwa potrzeb.

Wyniki ostatniej ankiety realizowanej w grudniu 2015 roku znajdą Państwo poniżej.

WYNIKI

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"