Rozliczenie stypendiów dla młodych doktorów za rok akademicki 2014/2015

18 listopada 2015

Szanowi Państwo,

W dniach 19 października – 5 listopada 2015 r. Lokalne Komisje Stypendialne dokonały oceny sprawozdań z realizacji programu rozwoju kariery naukowej, złożonych przez młodych doktorów – stypendystów projektu „Advanced PhD”. Wyniki oceny zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Koordynatorów w dn. 17 listopada 2015 r. Szczegóły znajdą Państwo poniżej:

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"