Wyniki ankiety ewaluacyjnej 2015

12 listopada 2015

W ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" realizowana jest ewaluacja prowadzonych działań. Badania te pozwalają na pozyskanie bardzo ważnych informacji i opinii o naszych działaniach, co pozwoli nam lepiej dostosować się do Państwa potrzeb. Mamy nadzieję, że wyniki tych badań umożliwią Politechnice Gdańskiej lepiej planować pozyskiwanie środków europejskich na rozwój studiów doktoranckich w przyszłości.

Poniżej publikujemy zestawienie odpowiedzi udzielonych przez Państwa w badaniu realizowanym w październiku 2015 roku.

WYNIKI BADAŃ

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"