Zmiana terminów wykładów dwójki profesorów wizytujących

23 października 2015

Szanowni Doktoranci,

Informujmy, że zmianie uległy terminy następujących wykładów:

  1. wykład „Foundational lectures for engineering applications: from classical to advanced / novel digital signal analysis”, który w ramach projektu ma poprowadzić prof. Len GELMAN z Cranfield University w UK zamiast 14-18 grudnia b.r. (poniedziałek-piątek) w godz. 9.15-12.00 odbędzie się w dn. 16-18 grudnia b.r. (środa-piątek) w godz. 9.15-14.00;
  2. wykład „Time series modelling of traffic safety trends”, który w ramach projektu ma poprowadzić prof. Ruth BERGEL-HAYAT z UPE-IFSTTAR/GRÉTTIA we Francji zamiast 2-4 listopada b.r. (poniedziałek-środa) odbędzie się w dn. 14, 15 i 18 grudnia b.r. (poniedziałek, wtorek i piątek) w godz. 16.15-21.00.
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"