Ogłoszenie konkursu dotyczącego PRAKTYK LOKALNYCH – konkurs nr 12

9 września 2015

Szanowni Doktoranci,

Ogłaszamy dwunastą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na praktyki lokalne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.

UWAGA! Konkurs dotyczy wyłącznie 1-miesięcznych lokalnych praktyk przemysłowych.

Praktyki zgłoszone do konkursu muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 26 października i nie później niż 6 listopada 2015 roku. W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do 7 grudnia 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział słuchacze I-IV roku (także nowych edycji startujących w październiku) stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziałach: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Architektury, Elektrotechniki i Automatyki, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechanicznym (bez doktorantów IMP PAN), Zarządzania i Ekonomii (tylko dla kierunku Zarządzanie) oraz Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej lub Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

W konkursie nie mogą brać udziału doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty stażowej w ramach projektu „Advanced PhD”.

Na dokumenty czekamy do dnia 9 października 2015 (piątek), do godz. 13.00.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

A) DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu nr 12 (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach – zarówno od strony praktykanta, jak i przedsiębiorstwa oraz opiekuna)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na krajowe staże i praktyki (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)

B) DOKUMENTY WYMAGANE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ:

  1. Dokumenty składane w momencie aplikowania o staż / praktykę (wskazane w cz. I ogłoszenia
  2. Dokumenty składane w momencie przyznania stażu / praktyki (wskazane w cz. II i III ogłoszenia
  3. Dokumenty składane po zakończeniu stażu / praktyki  celem rozliczenia (wskazane w cz. IV ogłoszenia)
Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"