Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 10

18 sierpnia 2015

Szanowni Doktoranci,

Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych do konkursu nr 10 dotyczącego 3-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 18 sierpnia 2015 roku o przyznaniu 2 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.

Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w terminie do 25 sierpnia 2015 roku dokumentów wymienionych w części II ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem. Stypendium dla stażysty zostanie wypłacone przed rozpoczęciem stażu pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności, o których mowa powyżej. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"