OGŁASZAMY OSTATNIE edycje konkursów stażowych W RAMACH PROJEKTU

7 lipca 2015

Szanowni Doktoranci,

Ogłaszamy ostatnie edycje konkursów stażowych dla doktorantów PG organizowanych w ramach projektu "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" (Projekt „Advanced PhD”) kończącego się 31 grudnia 2015 roku.

UWAGA! W ostatnich edycjach mogą brać udział doktoranci I-IV roku, także Ci, którzy wcześniej już raz skorzystali z oferty stażowej w ramach projektu „Advanced PhD”. Nabór aplikacji dobywa się do 7 sierpnia 2015 r. (piątek) do godz. 15.00.

Staże zgłoszone do konkursów muszą:

a)       rozpocząć się:

  • nie wcześniej niż 1 września 2015 r.,
  • nie później niż: 7 września 2015 r. w przypadku staży i praktyk krajowych / 28 września 2015 r. w przypadku staży zagranicznych;

b)     zakończyć się nie później niż: 7 grudnia 2015 r. w przypadku staży i praktyk krajowych / 28 grudnia 2015 r. w przypadku staży zagranicznych,

c)       zostać rozliczone w przeciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia stażu, jednak nie później niż: 7 grudnia 2015 r. w przypadku staży i praktyk krajowych / 28 grudnia 2015 r. w przypadku staży zagranicznych.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

 

STAŻE I PRAKTYKI KRAJOWE – KONKURS NR 11

 

A) DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu nr 11 (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach – zarówno od strony stażysty / praktykanta, jak i przedsiębiorstwa oraz opiekuna)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na krajowe staże i praktyki (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)

B) DOKUMENTY WYMAGANE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ:

  1. Dokumenty składane w momencie aplikowania o staż / praktykę (wskazane w cz. I ogłoszenia
  2. Dokumenty składane w momencie przyznania stażu / praktyki (wskazane w cz. II i III ogłoszenia
  3. Dokumenty składane po zakończeniu stażu / praktyki  celem rozliczenia (wskazane w cz. IV ogłoszenia)

 

STAŻE ZAGRANICZNE – KONKURS NR 10

 

A) DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu nr 10 (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na staże zagraniczne (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium

B) DOKUMENTY WYMAGANE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ:

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"