Wyniki konkursu nr 6 na przyjazdy profesorów wizytujących

23 czerwca 2015

(Aktualizacja: 22.09.2015 - zaktualizowano wyniki konkursu)

Szanowni Państwo,

 

Rada Koordynatorów Projektu w dniu 22 września 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 6 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV  kwartale 2015. Rada Koordynatorów zadecydowała o przyznaniu dodatkowej puli 6 stypendiów, które zostaną przyznane poza pulą podstawową.

 

Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 oraz będą pojawiały się TUTAJ w momencie ustalenia planu zajęć na studiach doktoranckich oraz uzyskania potwierdzenia terminu od wykładowców. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"