Przedłużenie konkursu dotyczącego staży i praktyk krajowych – konkurs nr 10

20 maja 2015

Niniejszym przedłużamy konkurs stażowy nr 10 na staże i praktyki krajowe dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) w drugiej turze dotyczącej staży i praktyk rozpoczynających się w trzecim kwartale 2015 roku odbywa się do 25 maja 2015 r. (poniedziałek) do godz. 11.00.

Listy osób zaakceptowanych do udziału w stażu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie projektu.

Wyniki pierwszej tury konkursu podane są TUTAJ.

Informacja o przedłużeniu konkursu dostępna jest TUTAJ.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"