Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 8 (TRZECIA TURA)

13 maja 2015

Szanowni Doktoranci,

Rada Koordynatorów po ponownym rozpatrzeniu uzupełnionych aplikacji zgłoszonych w II turze do konkursu nr 8 dotyczącego 6-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 12 maja 2015 roku o przyznaniu 3 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ

Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w terminie do 18 maja 2015 roku dokumentów wymienionych w części II ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem.

Stypendium dla stażysty zostanie wypłacone przed rozpoczęciem stażu pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności, o których mowa powyżej. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"