Zagraniczne wyjazdy stażowe – wyniki konkursu nr 8 (DRUGA TURA)

5 maja 2015

Szanowni Doktoranci,

Rada Koordynatorów po rozpatrzeniu aplikacji zgłoszonych w II turze do konkursu nr 8 dotyczącego 6-miesięcznych zagranicznych staży naukowo-dydaktycznych rozpoczynających się w drugim i trzecim kwartale 2015 roku zadecydowała w dn. 5 maja 2015 roku o przyznaniu 4 stypendiów stażowych na wyjazdy zagraniczne. Wyniki rekrutacji podane są TUTAJ.  Jednocześnie informujemy, że konkurs został przedłużony w zakresie staży 6-miesięcznych – więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Osoby, którym przyznano stypendium wyjazdowe, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i dostarczenie w terminie do 15 maja 2015 roku dokumentów wymienionych w części II ogłoszenia konkursowego, których wzory zamieszczono na stronie projektu pod tym linkiem.

Stypendium dla stażysty zostanie wypłacone przed rozpoczęciem stażu pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności, o których mowa powyżej. 

Osoby, których podania zostaną rozpatrzone ponownie wraz z aplikacjami III tury konkursu, proszone są o zgłoszenie się do Biura Projektu i uzupełnienie w terminie do 11 maja 2015 roku (do godz. 11.00) braków formalnych wskazanych w informacji o wynikach rekrutacji II tury.

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"