OSTATNIE Przedłużenie konkursu dotyczącego 6-mies. staży zagranicznych – konkurs nr 8

5 maja 2015

Niniejszym przedłużamy konkurs stażowy nr 8 na staże zagraniczne dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej w zakresie 6-miesięcznych wyjazdów zagranicznych rozpoczynających się w II kwartale 2015 roku (wyjazd musiałby nastąpić w okresie między 18 maja a 1 czerwca 2015 roku).

UWAGA! W konkursie mogą wziąć udział wyjątkowo również:

doktoranci WFTiMS, WETI i Wydziału Chemicznego, normalnie wykluczeni z procedury konkursowej,

doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty stażowej w ramach projektu Advanced PhD, z zastrzeżeniem, że aplikacje dotyczące powtórnych staży będą rozpatrywane w następnej kolejności po rozpatrzeniu aplikacji osób, które o staż ubiegają się po raz pierwszy.

Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) w trzeciej ostatniej turze dotyczącej wyjazdów zagranicznych rozpoczynających się w pierwszym kwartale 2015 roku odbywa się do 11 maja 2015 r. (poniedziałek) do godz. 11.00.

Listy osób zaakceptowanych do udziału w stażu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie projektu.

Wyniki drugiej tury konkursu podane są TUTAJ.

Informacja o przedłużeniu konkursu dostępna jest TUTAJ.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"