Wyniki konkursu nr 5 na przyjazdy profesorów wizytujących

16 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,

 

Rada Koordynatorów Projektu w dniu 14 kwietnia 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 5 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV  kwartale 2015. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 oraz zimowym 2015/2016 będą pojawiały się TUTAJ w momencie ustalenia planu zajęć na studiach doktoranckich oraz uzyskania potwierdzenia terminu od wykładowców. 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"