Staże i praktyki krajowe – konkurs nr 10

14 kwietnia 2015

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy dziesiątą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na krajowe staże i praktyki finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”. O staże i praktyki krajowe mogą się ubiegać doktoranci lat I-IV studiujący na wszystkich wydziałach Politechniki Gdańskiej (w przypadku WZiE – tylko kierunku Zarządzanie; projektem nie są objęci doktoranci IMP PAN), pod warunkiem, że realizują swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020.

UWAGA! Konkurs dotyczy 4 kategorii staży krajowych:

3-miesięcznych wyjazdowych staży naukowo-badawczych

3-miesięcznych wyjazdowych staży inżynierskich

3-miesięcznych lokalnych staży przemysłowych

1-miesięcznych lokalnych praktyk przemysłowych

UWAGA!  Za wyjątkiem ostatniej kategorii jest to ostatnia edycja konkursu! W związku z powyższym w konkursie mogą wziąć udział wyjątkowo również doktoranci, którzy wcześniej skorzystali już z oferty stażowej w ramach projektu Advanced PhD pod warunkiem, że staż ten będzie się odbywał w innej firmie i z zastrzeżeniem, że aplikacje dotyczące powtórnych staży będą rozpatrywane w następnej kolejności po rozpatrzeniu aplikacji osób, które o staż ubiegają się po raz pierwszy.

Staże / praktyki zgłoszone do konkursu muszą się rozpocząć w III kwartale 2015 roku (najpóźniej 1 września 2015 roku). W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do końca listopada 2015 roku. Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) odbywa się do 15 maja 2015 r. (piątek) do godz. 15.00.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

A) DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu nr 10 (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach – zarówno od strony stażysty / praktykanta, jak i przedsiębiorstwa oraz opiekuna)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na krajowe staże i praktyki (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)

B) DOKUMENTY WYMAGANE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ:

1.       Dokumenty składane w momencie aplikowania o staż / praktykę (wskazane w cz. I ogłoszenia)

2.       Dokumenty składane w momencie przyznania stażu / praktyki (wskazane w cz. II i III ogłoszenia

3.       Dokumenty składane po zakończeniu stażu / praktyki  celem rozliczenia (wskazane w cz. IV ogłoszenia)

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"