Zagraniczne wyjazdy stażowe – konkurs nr 8

2 marca 2015

Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy ósmą edycję konkursu stażowego dla słuchaczy stacjonarnych Studiów Doktoranckich Politechniki Gdańskiej na staże zagraniczne finansowane ze środków projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”.

UWAGA! W związku z uzyskaniem zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wprowadzenie nowej kategorii wyjazdów zmianie uległ regulamin wyjazdów oraz podanie w sprawie stażu. Aktualne dokumenty zostały zamieszczone poniżej.

O staże zagraniczne mogą się ubiegać wyłącznie doktoranci lat II-IV studiujący w trybie stacjonarnym na następujących wydziałach Politechniki:

  • Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • Architektury,
  • Elektrotechniki i Automatyki,
  • Oceanotechniki i Okrętownictwa,
  • Mechanicznym (za wyjątkiem IMP PAN),
  • Zarządzania i Ekonomii (tylko dla kierunku Zarządzanie)

pod warunkiem, że realizują swoje badania w obszarach kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020.

UWAGA! Wyjątkowo konkurs dotyczy 2 kategorii naukowo-badawczych staży zagranicznych:

  • 3-miesięcznych, które rozpoczną się w II lub III kwartale 2015 roku – przedostatnia edycja konkursu,
  • 6-miesięcznych, które rozpoczną się w II kwartale 2015 roku – jedyna taka edycja!

W związku z faktem, iż projekt kończy się 31 grudnia 2015 roku wszystkie staże zgłoszone do konkursu muszą zostać zakończone i rozliczone najpóźniej do końca listopada 2015 roku.

Nabór podań (i wysyłki dokumentów w wersji elektronicznej) odbywa się do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.

Poniżej znajdą Państwo wymogi konkursowe oraz dokumenty wymagane w całej procedurze konkursowej. Terminy, sposób oraz miejsce składania poszczególnych dokumentów na poszczególnych etapach podane zostały w ogłoszeniu.

DOKUMENTY (WYMOGI) KONKURSOWE (PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ):

  1. Ogłoszenie konkursu nr 8 (określa dokładne terminy i miejsce składania dokumentów, formularze i załączniki wymagane na poszczególnych etapach)
  2. Regulamin wewnętrzny projektu dotyczący wyjazdów na staże zagraniczne (określa zasady i procedurę przyznawania stypendium)​

Dokumenty wymagane w procedurze konkursowej:

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"