Wyniki konkursu nr 4 na przyjazdy profesorów wizytujących

13 stycznia 2015

Szanowni Państwo, 

Rada Koordynatorów Projektu w dniu 12 stycznia 2015 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 4 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w I lub II  kwartale 2015. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 będą pojawiały się TUTAJ w momencie ustalenia planu zajęć na studiach doktoranckich oraz uzyskania potwierdzenia terminu od wykładowców.

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"