Wyniki konkursu nr 3 na przyjazdy profesorów wizytujących

5 września 2014

Szanowni Państwo, 

Rada Koordynatorów Projektu w dniu 3 września 2014 roku rozpatrzyła ostatnie aplikacje zgłoszone do konkursu nr 3 na przyjazdy profesorów wizytujących. Większość wybranych wykładowców zadeklarowała przyjazd na Politechnikę Gdańską w IV kwartale 2014. Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Informacje na temat dokładnych terminów i miejsca wykładów profesorów wizytujących, które odbędą się w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 będą pojawiały się TUTAJ w momencie ustalenia planu zajęć na studiach doktoranckich oraz uzyskania potwierdzenia terminu od wykładowców.

 

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"