Wyniki konkursu nr 2 na przyjazdy profesorów wizytujących

9 kwietnia 2014

Szanowni Państwo, 

Rada Koordynatorów Projektu na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2014 roku rozstrzygnęła konkurs na przyjazdy profesorów wizytujących w projekcie. Wybrani wykładowcy przyjadą na Politechnikę Gdańską w II kwartale 2014 roku. 

Wyniki konkursu znajdą Państwo TUTAJ

Projekt "Centrum Studiów Zaawansowanych - rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"